Jak může škola pomoci zastavit nárůst dětské nadváhy či obezity?

Děti tráví ve školním prostředí velkou část dne. Usilujte o to, aby děti byly ve škole přirozeně vedeny ke zdravému životnímu stylu. Základem úspěchu je vytvořit podnětné prostředí pro pohybový a výživový režim žáků jak ve škole, tak mimo školu.
Jak na to? Přečtěte si naše tipy
.

13 tipů pro pedagogy

 1. Učení až po snídani
  Děti, které nesnídají, se ve škole jeví jako unavené, nepozorné nebo roztěkané. Navíc, kdo nesnídá, má větší riziko nadváhy a obezity. Podporujte snídaně u dětí, protože dítě připravené na výuku je nasnídané.
 2. Do školy patří svačina
  Školní svačina by měla přispět k pravidelnému a přiměřenému příjmu energie. Zkuste zavést ve škole svačinová pravidla: na svačinu nezapomenu, součástí každé svačiny je zelenina či ovoce, sladkosti nebo chipsy do svačiny nepatří.
 3. Pít vodu je cool
  Základem pitného režimu by měla být voda. Snažte se pití vody u dětí podporovat a hledat cesty, jak z vody udělat oblíbený nápoj.
 4. Třída plná malých „Masterchefů“
  Děti by měly ve škole získávat nejen teoretické znalosti o výživě, ale také ty praktické. Zařazujte do výuky činnostní a smyslové učení, jako je příprava jednoduchých pokrmů a různé ochutnávky.
 5. Cukr není odměna
  Bonbóny a cukrovinky by pedagogové měli dětem rozdávat jen ve zcela výjimečných situacích. Hledejte takové odměny, které děti potěší, ale nezvýší jejich příjem cukru.
 6. Tělocvik je zábava
  Tělesná výchova by měla být zábavná pro všechny děti. Veďte ji tak, aby se s radostí a chutí zapojovaly i děti pohybově nenadané a děti s nadváhou a obezitou.
 7. Učení v pohybu
  Zvýšit pohybovou aktivitu dětí lze i při výuce ve škole. Vložte do výuky několikaminutové úseky učení spojeného s pohybem nebo krátké tělovýchovné chvilky.
 8. Juchúú, učení na vzduchu
  Při výuce mimo školní lavice se děti spontánně učí, objevují, zkoumají, pozorují a překvapivě se pohybují někdy více než v hodině tělesné výchovy. Nebojte se, že se naučí méně.
 9. Přestávky jsou pro mozek i pro tělo
  Pokud děti v hodině převážně seděly, tělo pohyb nutně potřebuje. Vytvářejte ve škole podmínky, které budou k pohybu vybízet.
 10. A co nějaká výzva?
  Naučit děti jíst dostatek zeleniny a ovoce, pít vodu nebo pravidelně cvičit, není tak jednoduché. Většina dětí je ale přirozeně soutěživá. Zkuste pojmout tyto cíle formou výzev, může to fungovat.
 11. Školní jídelna je spojenec
  Funkční spolupráce školy a školní jídelny hraje významnou roli při vytváření výživových zvyklostí dětí. Hledejte možnost takovéto spolupráce.
 12. Každý jsme jiný
  Děti za svoji obezitu často ani nemohou. Nemluvte nikdy hanlivě o lidech s obezitou a buďte pro dětí dobrými průvodci na cestě ke zdravému životnímu stylu. Zvýšíte tím jejich šanci, že z nadváhy či obezity postupně vyrostou.
 13. Učitel je víc než influencer
  Děti se mnohem více učí nápodobou než tím, co jim říkáme. Buďte pro děti vzorem!