O projektu

Projekt Prevence dětské obezity vznikl jako reakce na situaci, kdy počet dětí s obezitou roste, ale kapacita pediatrů naopak ubývá. Zdravotní problémy na obezitu navázané tak mnohdy zůstanou bez povšimnutí. Ani rodiče a pedagogové někdy neví, jak si s životním stylem dětí poradit a jak jim pomoci toto citlivé téma řešit. Přitom zde platí ještě více než jindy rčení o tom, že ,,jak zaseješ, tak sklidíš“.

Společnost pro výživu se dopadem životosprávy na zdraví populace dlouhodobě zabývá. Proto jsme se rozhodli v tomto projektu soustředit na webové stránky všechny potřebné informace, které poslouží rodičům a pedagogům oprostit se od celé řady mýtů a polopravd s dětskou obezitou spojených. A dát jim vodítko, jak v řešení správně postupovat.

Nejlepší je, když obezita u dítěte vůbec nepropukne nebo když ji zachytíme včas, ve stadiu drobného váhového nárůstu, kdy se na dětskou psychiku nestihnou ,,nabalit“ nechuť k pohybu a negativní smýšlení o sobě samém. Informace využitelné pro prevenci by tedy měly být tím nejdůležitějším, co si z projektu odnesete.

Projektový tým

MUDr. Jan Boženský
Místopředseda SPV
Primář dětského oddělení Nemocnice Agel Ostrava- Vítkovice

MUDr. Václava Kunová
Lékařka zaměřená na léčbu a prevenci civilizačních nemocí

PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D.
Odborná asistentka
Pedagogická a Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno

PhDr. Veronika Koch Ondrová
Klinický psycholog, Dětská léčebna Křetín

MUDr. Petr Tláskal, CSc.
Předseda SPV
Vedoucí lékař odd. léčebné výživy FN Motol

Ing. Kamila Toušková
Jednatel a projektový manažer výživaservis s. r. o.
Vedoucí kanceláře SPV

Ing. Jan Pivoňka, Ph.D.
Místopředseda SPV
VŠCHT Praha
Odborný asistent v oboru technologie potravin