Konference a semináře

18.10.2023 SEMINÁŘ PREVENCE DĚTSKÉ OBEZITY – Praha

Konferenční sál SVS ČR, Slezská 100/7, Praha 2

25.10.2023 SEMINÁŘ PREVENCE DĚTSKÉ OBEZITY – Brno

Relaxační a konferenční místnost (RUV), Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Poříčí 7/9, Brno

Program a videozáznamy přednášek níže.

Seminář byl určen pro pedagogy mateřských a základních škol, vychovatele ve školních družinách, vedoucí či personál školních jídelen a veřejnost. Základním tématem semináře byla prevence dětské obezity.

Dětská obezita je nemoc, která aktivuje rozvoj dalších nemocí a zhoršuje tak zdravotní stav jedince i celé společnosti. Je proto v zájmu rodiny, školy i ostatní veřejnosti provádět všechna opatření, která sníží riziko rozvoje dětské obezity. S věkem dítěte se priority jeho zájmu mění a musí se tak měnit i metodika prevence.

Správně edukovaná rodina, přiměřená výživa, vstřícná a adekvátně zajišťovaná školní výuka, pohybová aktivita ale i psychologická rada jsou hlavními nástroji, které zazní na seminářích, ale budou i dlouhodobě k dispozici na www.prevencedetskeobezity.cz.

Seminář je bezplatný, financován v rámci projektu č. 19/2023 Prevence dětské obezity z dotace pro NNO od MZe.

PROGRAM OBOU SEMINÁŘŮ:
8.15 – 9.00 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ
1) Úvod
2) 9.10 – 9.50
Rozvoj dětské obezity v závislosti na výživě dítěte od narození do dospělosti
MUDr. P. Tláskal, CSc., MUDr. J. Boženský. FN Motol, nemocnice Vítkovice, Společnost pro výživu, Obezitologická společnost JEP
Diskuse 9.50 – 10.00
3) 10.00 – 10.30
Dítě s obezitou ve školce a škole
PhDr. Mgr. Leona Mužíková Ph.D. Pedagogická fakulta, Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví, Masarykova univerzita Brno
Diskuse 10.30 – 10.40
Přestávka 10.40 – 10.50

4) 10.50 – 11.30
Psychologické aspekty dětské obezity
PhDr. Veronika Koch Ondrová, lázně Křetín
Diskuse 11.30 – 11.40
5) 11.40 – 12.20
Webové stránky SPV, připravovaný program ČLS J. E. Purkyně BF 24 či jiné aktivity
MUDr. Boženský, MUDr. Tláskal, CSc., MUDr. Kunová , Ing. Toušková. Společnost pro výživu, Obezitologická společnost JEP.
Diskuse 12.20 – 12.30
6) Závěr

Videozáznamy přednášek ze seminářů:

Psychologické aspekty dětské obezity
PhDr. Veronika Koch Ondrová
Lázně Křetín

Rozvoj dětské obezity v závislosti na výživě dítěte od narození do dospělosti
MUDr. P. Tláskal, CSc., MUDr. J. Boženský
FN Motol, nemocnice Vítkovice, Společnost pro výživu, Obezitologická společnost JEP

Dítě s obezitou ve školce a škole
PhDr. Mgr. Leona Mužíková Ph.D.
Pedagogická fakulta, Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví, Masarykova univerzita Brno


Newsletter

Pokud chcete dostávat nejnovější informace o výživě a o akcích Společnosti pro výživu, můžete se přihlásit k odběru newsletteru.