Jak obezitu řešit

Prvním krokem k řešení obezity dítěte je samozřejmě chuť a vůle tento problém řešit. Pokud jste otevřeli tento odkaz, jste na správné cestě, jak dítěti pomoci.

Včasné odhalení, že dítě má kila navíc, vede k zabránění rozvoje přidružených zdravotních komplikací, a je základem úspěšného řešení obezity dítěte. 

Dítě, které si s sebou nosí nadváhu, může mít problém v pozdějším věku a dospělosti s obezitou. Proto je identifikace nadváhy a zabránění její přeměny v obezitu více než žádoucí.

Základem řešení obezity je motivovanost dítěte a celé rodiny a rovněž spolupráce s blízkým okolím dítěte. V první fázi se můžete řídit našimi radami, kontaktovat pedagoga dítěte a jeho pediatra a společně sestavit plán, jak dítěti pomoci.

Pediatr vám může doporučit podle závažnosti problému buď konzultace u nutričního terapeuta a vhodnou pohybovou aktivitu, případně psychologa nebo obezitologickou ambulanci. V některých případech je velmi vhodná také lázeňská péče specificky zaměřená na obezitu dětí.

Doporučujeme také přečíst si naše rady jak s dětmi o obezitě mluvit.