Děti s obezitou

Obezita Obezita je definovaná jako nadměrná akumulace tukové tkáně, které může negativně ovlivnit zdraví.Předstupněm obezity bývá nadváha. Pokud včas nezasáhneme, nadváha přejde […]