Výsledky

Vstupní hodnoty: - Věk v měsících: 0 , tj. roků: 0 a měsíců: 0 - Výška: 0 cm - Hmotnost: 0 kg

PRO DĚTI VYŠŠÍ NEŽ 160 CM
NELZE TENTO GRAF POUŽÍT!
Přejděte na graf BMI indexu (graf 3).

Percentilové grafy nejlépe zohledňují hmotnostně-výškové parametry a jejich změny v čase růstu a vývoje dítěte. Po zakreslení zjištěné hodnoty do percentilového grafu je možné porovnat hodnotu sledovaného ukazatele s daty vrstevníků a zhodnotit tak míru odlišnosti od normy. Rovněž při průběžném sledování hodnot bychom měli věnovat pozornost změně pozice v percentilové síti a poradit se s pediatrem, který společně s Vámi zná nejlépe zdravotní stav dítěte.
Další informace k percentilovým grafům a čtení hodnot

Percentilové grafy jsou vytvořeny na podkladě měření tisíců zdravých českých dětí všech věkových kategorií. Umožňují jednoduše a rychle sledovat tělesný vývoj dítěte v čase. Měření probíhala v rámci Celostátního antropologického výzkumu.

Metodiku a další podrobnosti najdete na stránkách Státního zdravotního ústavu:
Hodnocení růstu a vývoje dětí a mládeže